Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvodjenje OHSAS sistema - Mobes Monte - Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje sistema OHSAS 18001 Crna Gora

UVOD U OHSAS 18001

Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu (OHSAS 18001)

Neuspjesi organizacija u otklanjanju nesreća doveli su do uspostavljanja novih pristupa u menadžmentu zdravljem i bezbjednošću na radu, najčešće kroz značajno oslanjanje na sistemske pristupe. Važnost menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu je istaknuta u zvaničnim izvještajima o ozbiljnim nesrećama koji dobijaju sve veći naglasak u zakonodavstvu.

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu koji je u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 predstavlja dio ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primijeni politiku i praksu zdravlja i bezbjednosti na radu i upravljanju rizicima koji imaju uticaj na bezbjednosti ali i na zdravlje zaposlenih na radnim mjestima.

OHSAS 18001:2007 je objavio Britanski institut za standardizaciju, kao sistem menadžmenta organizacije, koji upravlja opasnostima po zdravlje i bezbjednosti zaposlenih.

OHSAS 18001:2007 je, praktičan, fleksibilan i primjenljiv standard u svim državama i svim oblastima poslovanja:

  • u građevinarstvu;
  • u privredi;
  • u tehničkim kompanijama;
  • u hotelima,
  • u ugostiteljstvu;
  • u svim granama industrije
  • u računovodstvenim preduzećima,
  • u svim drugim kompanijama koje vrše bilo koju vrstu usluga ili proizvodnje itd.

Značenje OHSAS

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu se može definisati kao način na koji organizacija kontroliše rizike kroz menadžment procese.

OHSAS 18001:2007 je niz zahtjeva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mjestu. Uvođenje OHSAS je način na koji Vaše preduzeće jasno dokazuje da upravlja rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbjednost na radu zaposlenih, prisutnih lica i posjetilaca.

Utemeljen na menadžment sistemu i zajedno s drugim standardima sistema menadžmenta, OHSAS 18001 ima za cilj da u preduzeću smanji povrede na radu i poboljša radne uslove.