Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje standarda ISO 9001 - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje standarda IS0 9001 Crna Gora

UVOD U ISO 9001

Serije standarda ISO 9000 nastaju početkom 70-ih kao posledica napora da se izvrši sistematizacija i harmonizacija aktivnosti nacionalnih standarda koji definišu zahtjeve za kvalitet i upravljaju njime. Razvila ih je (ISO) Međunarodna organizacija za standardizaciju koju čine predstavnici iz različitih zemalja. Od osnivanja 1947. godine. ISO organizacija izdaje globalne, industrijske i komercijalne standarde koji se još zovu ISO standardi.

Organizacija će imati bolje poslovanje na tržištu ukoliko kreira i zadrži zadovoljne kupce, samo ako u svojoj ponudi posjeduje proizvode ili usluge koji odgovaraju potrebama, zahtjevima i očekivanjima kupaca. Uvođenjem standarda ISO 9001 usvajate novi način poslovanja koji omogućava korišćenje principa u cilju zadovoljstva kupca.

Značaj kvaliteta danas, postaje sve veći zbog konkurentnosti na svjetskom tržištu. Za razvoj na tom tržištu često nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001. U poslovnom svijetu, to je osnova povjerenja, ne samo kupaca već vaših budućih partnera. Partnerstva ili strateška povezivanja su uslov opstanka na internacionalnom tržištu. Biti dio strateške mreže ili sistema, znači imati prednost, a sertifikat ISO 9001 je ulaznica za njih.

Značenje ISO 9001?

To je međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Sistem menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001 se može primijeniti na sva preduzeća bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

Svrha ovog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava Vaše poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava povjerenje klijenata u vaš proizvod / uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.