Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Standard ISO 37001 - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje standarda IS0 37001 u Crnoj Gori

ISO 37001 - Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije.

iso 37001 Montenegro

Korupcija je široko rasprostranjena pojava. Ona izaziva ozbiljne moralne, ekonomske i političke probleme, podriva dobru upravu, ometa razvoj i narušava konkurenciju. Ona urušava pravosuđe, narušava ljudska prava i predstavlja prepreku za oslobađanje od siromaštva. Ona takođe povećava troškove poslovanja, uvodi neizvjesnosti u komercijalne transakcije, povećava troškove robe i usluga, smanjuje kvalitet proizvoda i usluga, što može dovesti do gubitka života i imovine, uništava povjerenje u institucije i ometa fer i efikasan rad tržišta. Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da garantuje da se podmićivanje nije desilo ili da se neće desiti u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mjera u vezi podmićivanja. Međunarodni standard ISO 37001:2016 - Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sistemima. On se može primijeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor. Rizici od podmićivanja sa kojima se suočavaju organizacije variraju u zavisnosti od faktora kao što su veličina organizacije, lokacije i sektori u kojima organizacija radi, i prirode, obima i složenost aktivnosti organizacije. Zbog toga, ovaj međunarodni standard specificira implementaciju putem organizacije politika, procedura i kontrola, koje su razumne i proporcionalne riziku od podmićivanja sa kojima se organizacija suočava. Aneks A daje smjernice za implementaciju ovog međunarodnog standarda.

ISO 37001 će pomoći u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primjenom povezanih mjera oi kontrola, uključujući prateće smjernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahtjeve za:

  • • Politiku i procedure protiv podmićivanja;
  • • Rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta;
  • • Nadzor odgovornog menadžera;
  • • Obuku za borbu protiv podmićivanja;
  • • Procjenu rizika i provjeru projekata i poslovnih partnera;
  • • Finansijsku kontrolu, konrolu nabavke, komercijalnu i kontrolu pri ugovaranju;
  • • Izvještavanje, praćenje, istragu i pregled;
  • • Korektivne mjere i stalno poboljšavanje.