Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje standarda ISO 20000 - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje standarda IS0 2000 u Crnoj Gori

UVOD U ISO 20000-1:2011

Organizacije sve više zavise od IT usluga tokom ostvarivanja ciljeva kompanija. Ova rastuća zavisnost je dovela do povećavanja zahtjeva za kvalitetnjim uslugama, u koje spadaju usluge marketinga, programiranja, održavanja IT sistema, grafičkog, web dizajna, IT servisa, hosting usluge, kao i mnoge druge usluge praćene tehnološkim inovacijama.

Kako bi se stvorio čvrst sistem, potrebno je obezbijediti stabilne osnove. Ovo pravilo važi i za IT sistem nekog preduzeća - bez kvalitetnih infrastrukturnih servisa Vaš IT sistem neće obezbjeđivati potreban nivo usluga koji od njega zahtijevate.

Potencijalno rješenje ovog problema jeste implementacija Sistema menadžmenta za upravljanje IT usluga (ITSMS), zasnovanom na ISO/IEC 20000 koji je internacionalni standard za Menadžment IT usluga. Implementacija i sertifikacija ovog standarda omogućava svojim korisnicima korišćenje najbolje prakse i praćenje trendova razvoja IT usluga.

Značenje ISO 20000-1:2011

ISO/IEC 20000 predstavlja industrijsku jednoglasnost u kvalitetu standarda za procese upravljanja IT usluga. Ovi procesi upravljanja uslugama daju najbolje rezultate koji će zadovoljiti poslovne potrebe korisnika u dogovorenim nivoima resursa, tj. usluga koja je profesionalna, isplativa i sa rizikom koji je razumljiv i upravljiv.

Nastao je i zamijenio BS 15000, priznati britanski standard.

Publikovan je u dva dijela:

Prvi dio predstavlja specifikacije i zahtjeve standarda koje se odnose na Menadžment IT usluga. Ovim standardom je moguće sertifikovati preduzeće u skladu sa ovim specifikacijama koje predstavljaju minimum koji organizacija treba da ispuni.

Drugi dio predstavlja kodeks prakse za upravljanje uslugama, koji opisuje najbolje prakse u procesima IT usluga u okviru pomenutih specifikacija.

ISO/IEC 20000-1:2011 je odgovarajući za bilo koji tip djelatnosti i veličine organizacije koje se oslanjaju na IT usluge. Posebno je pogodan za pružaoce IT usluga.

Zašto ISO 20000-1:2011?

  • daje opštu osnovu za poboljšanje usluga
  • obezbjeđuje vodič ocjenjivačima i nudi pomoć pružaocima usluga u planiranju poboljšanja usluga
  • preporučuje da pružaoci usluge treba da usvoje opštu terminologiju i više saglasan pristup upravljanju usluga