Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje standarda ISO 14001 - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje standarda IS0 14001 u Crnoj Gori

UVOD U ISO 14001

Moderan čovjek je danas žrtva sopstvenog tehnološkog napretka. Savremene tehnologije, emisije gasova, globalno zagrijavanje i trošenje prirodnih resursa su razlozi koji nas navode na to da moramo krenuti od samih sebe u očuvanju životne sredine. Standard ISO 14001:2004 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane preduzeća budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama.

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004 obezbjeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svjetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

Uvođenjem ISO 14001 Vaše preduzeće dokazuje:

  • Da posluje na ekološki odgovoran način,
  • Da je usaglašen sa relevantnim zakonima,
  • Jasno da će primjenom ovog standarda imati za rezultat bolji učinak na zaštitu životne sredine.

Značenje ISO 14001?

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001:2004 je standard za upravljanje zaštitom životne sredine, publikovan od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization - ISO) 2004. godine.

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je, praktičan, fleksibilan i primjenljiv standard u svim državama i svim preduzećima, koje žele:

  • Implementirati, održavati i poboljšati sistem upravljanja zaštitom životne sredine
  • Osigurati usklađenost sa svojom utvrđenom politikom upravljanja zaštitom životne sredinebr<>
  • Pokazati drugima tu usklađenost

Sistemsko uvođenje i primjena brojnih tehnika koja naša konsultantska kuća nudi za upravljanje zaštitom životne sredine može doprinijeti boljim poslovnim rezultatima.

Proistekao je iz iskustva ISO 9001 i zasnovan je na dugogodišnjoj teoriji i iskustvu o kvalitetu i menadžmentu.

Prilikom implementacije ISO 14001 istovremeno se stvara dobra baza za dobijanje ekološke dozvole koja ima sve veći značaj u poslovnoj sferi.