Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje IFS standarda - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje IFS standarda u Crnoj Gori

IFS standard - International Food Standard

Šta je Internacionalni standard za hranu - International Food Standard (IFS)?

Usled rastućih zahtjeva potrošača, povećane odgovornosti prodavaca, globalizacije, kao i pooštravanja zakonskih obaveza, bilo je neophodno razviti standard za obezbeđenje kvaliteta i osiguranje bezbjednosti hrane.

Zbog pritiska različitih zahtjeva prema proizvođačima, a da bi te zahtjeve nekako ujednačili i uobličili – njemački i francuski trgovački lanci udruženi u svoja interesna udruženja HDE (G) i FCD (F), potpomognuti od ostalih internacionalnih lanaca, udruženi u IFS radnu grupu – razvili su International Food Standard - IFS.

Osnovna namjera norme IFS je da smanji troškove i učini cijeli lanac prometa hrane transparentnim. Neki od učesnika u stvaranju IFS-a su: Metro Group (koji zahtijeva od svojih dobavljača na teritoriji bivše Jugoslavije da implementiraju IFS), Audi, Lidl, Provera (Cora), Carrefour, EDEKA, REWE i drugi.

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbjednost hrane u jednom, razvijen kako bi provjerio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbjednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog standarda, čime se štedi i vrijeme i novac.

Iako je uveden prevashodno za kontrolu i usaglašavanje kvaliteta proizvoda privatnih trgovačkih robnih marki, IFS je danas široko primijenjen svjetski standard kontrole bezbjednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije. Proizvođačima koji su spremni da odgovore na visoke zahtjeve ovog standarda, uvođenje IFS pruža mogućnost da steknu povjerenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu proizvodeći bezbjedne i kvalitetne proizvode, a omogućava im i da poboljšaju troškovnu efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane.

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdijevaju trgovine na malo hranom. To se prije svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca.

Osnovni ciljevi IFS-a su:

  • da poboljša bezbjednost hrane i poboljša kvalitet proizvoda,
  • da poboljša zaštitu i rast povjerenja potrošača,
  • da obezbijedi upoređivanje i transparentnost kroz cijeli lanac snabdijevanja,
  • da smanji troškove i uštedi vrijeme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima,
  • da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocjenjivanja,
  • da radi sa akreditovanim sertifikacionim tijelima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocjenjivačima.

Standard se može primijeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju. Zahtjevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa - GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa - GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa - GHP (Good Hygiene Practice).