Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje Global GAP-a - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje GLOBAL GAPA-a u Crnoj Gori

UVOD U GLOBAL GAP

Standard dobre poljoprivredne prakse (GLOBAL GAP)

Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka povjerenja u institucije zadužene za kontrolu bezbjednosti hrane u Evropskoj uniji. Evropska asocijacija distributera i trgovaca na malo (Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP) je zbog toga izradila dokumenta GLOBAL G.A.P kako bi na najbolji način zaštitili zdravlje svojih potrošača.

Zahtjevi potrošača da kupuju prirodne, ukusne i sveže proizvode, proizvedene na "prirodan i zdrav način i to u procesu koji ne narušava životnu sredinu, sve su naglašeniji. GLOBALGAP je sistem mjera osiguranja kvaliteta namirnica tj. poljoprivrednih proizvoda od zasada do ulaska na fabričku preradu.

Značenje GLOBAL GAP-a

GlobalGAP je sistem menadžmenta u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane i ključna je referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahtjeve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj GlobalGAP-a je jačanje povjerenja kod kupaca sa aspekta kvaliteta i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda kao i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu dosadašnjim načinom poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoja životinja.

GlobalGAP je jedinstven standard koje je primjenljiv na sve tipove primarnih proizvoda za čiju proizvodnju se razvijaju specijalizovani zahtjevi i to u:

 • Biljnoj proizvodnji – voće i povrće, cvijeće i ukrasno bilje, kombinovani usevi, stočna hrana, zelena kafa i čajevi
 • Stočnoj proizvodnji – goveda i ovce, mliječni proizvodi, stoka, živina
 • Akvakulturi - pastrmka, losos, šaran, som, štuka...

Principi GlobalGAP-a su

 • ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija;
 • higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda;
 • obezbjeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbjeđenje sledljivosti;
 • jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba);
 • međusobna komunikacija i razmjena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda;
 • briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj;
 • odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu;
 • briga za dobrobit životinja na farmi.