Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Uvođenje standarda ISO 22301 - Mobes Monte
- Crna Gora

Mobes Monte - Uvodjenje standarda IS0 22301 Crna Gora

UVOD U ISO 22301

ISO 22301 Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

Standard za menadžment kontinuiteta poslovanja (Business Continuity Management System) specificira zahtjeve za planiranje, uspostavlјanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno pobolјšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata u vanrednim situacijama (elementarne nepogode, nemiri, viša sila...) koji remete poslovanje, smanjenja vjerovatnoće njihovog pojavlјivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Ovaj međunarodni standard primjenjuje model Planiraj (Plan)-Uradi (Do)- Provjeri (Check) - Djeluj (Act) (PDCA) za planiranje, uspostavlјanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno pobolјšavanje efektivnosti BCMS organizacije. Ovo obezbjeđuje stepen konzistentnosti sa drugim standardima za sisteme menadžmenta, kao što su standardi ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom, ISO/IEC 27001 Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, ISO/IEC 20000 IT – menadžment uslugama, čime podržava doslednu i integrisanu primjenu i funkcionisanje sa povezanim sistemima menadžmenta.

Prvi korak ISO 22301

Saznajte šta sve znači upravljanje kontinuitetom poslovanja i kako ISO 22301 može da zaštiti vaše buduće poslovanje. Kontaktirajte nas ili popunite zahtjev za ponudu.

Implementacija ISO 22301

Učinite da upravljanje kontinuitetom poslovanja prilagodite vašem poslovanju. Dozvolite nam da Vam pomognemo da dizajnirate i izgradite sopstveni ISO 22301 sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Certifikat ISO 22301

Dobijte nezavisnu procjenu kako biste potvrdili vaše upravljanje kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301.

Održavanja Vašeg ISO 22301 sistema

Uvjerite se da sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja ostaje u skladu i nastavlja da štiti vaše poslovanje od novih prijetnji.