Pretražite novosti

  • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

In house obuke - Mobes Monte - Crna Gora

IN HOUSE OBUKE

Pod akreditacijom RABQSA (SAD)/ Exemplar Global - lidera u svijetu za obuke navedenih standarda:

Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
Sistem menadžmenta bezbjednosti informacija - ISO 27001
Sistem menadžmenta IT servisa - ISO 20000
Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja - ISO 22301
Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001


Uz otvorene termine za obuke, In-house obuke nudimo kao još jednu mogućnost. In-house obuke pogodne su za veće grupe iz iste organizacije, tj. kada organizacije žele da obuče veći broj polaznika ili imaju specifične zahteve.

RABQSA (USA) / Exemplar Global kursevi upravo odgovaraju ovim zahtjevima, jer se organizuju za svaku firmu zasebno, a program predavanja se posebno osmišljava kako bi odgovorio na specifične zahtjeve i poslovanje iste.

Prednosti ovih vrsta obuka su:

  • prilagođenost obuke u skladu sa potrebama Vaše kompanije
  • ušteda na troškovima, pristupačna cijena
  • prilagodljivost termina obuke (obuka se održava u dogovoru sa Vama, u terminima koji Vama odgovaraju)
  • ne narušava se svakodnevno poslovanje Vaše firme (mogućnost održavanja u Vašem ili našem poslovnom prostoru)

Cilj kursa:

Obuka koju kandidati dobiju na seminaru je od suštinskog značaja za upoznavanje sa konceptima menadžment i informacionih sistema. Obuke omogućavaju da kroz utvrđenu metodologiju kandidati savladaju postupke implementacije i provjere ISO standarda i time postanu interni ili eksterni auditori.

Posebna pogodnost za 5 ili više kandidata. Ukoliko kandidat već poseduje certifikate iz određenih menadžment sistema može se smanjiti cijena i broj dana obuke, uz dokaz kompetentnosti (RABQSA ili IRCA).