Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Implementacija sistema OHSAS 18001 - Crna Gora - Mobes Monte

PREDNOSTI I KORISTI OD IMPLEMENTACIJE OHSAS 18001

Prednosti primjene Sistema menadžmenta zaštite zdravljem i bezbjednošću na radu u organizaciji su:

 • Eliminisanje ili smanjenje rizika zaposlenih i drugih zainteresovanih strana;
 • Smanjenje broja potencijalnih nezgoda i povreda na radu;
 • Briga o zdravlju zaposlenih;
 • Veće zadovoljstvo zaposlenih;
 • Zaštita Vaših zaposlenih;
 • Poslovne prednosti;
 • Usklađivanje sa zakonskim regulativama iz oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu;
 • Smanjenje zakonskih tužbi;
 • Niže premije osiguranja;
 • Smanjenje troškova;
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih;
 • Poboljšanje ugleda organizacije;
 • Povećana odgovornosti zaposlenih.