Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Implementacija standarda ISO 14001 - Crna Gora - Mobes Monte

KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 14001

  Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 su:
 • Smanjenje rashoda,
 • Racionalnija potrošnja energenata (električna energija, voda, gas itd.),
 • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • Smanjenje rizika od ekoloških incidenata,
 • Povećanje sposobnosti brze i djelotvornije intervencije,
 • Poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama,
 • Pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • Smanjuje rizik za kazne i moguće sudske procese,
 • Uticaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva,
 • Preventivno djelovanje na negativne uticaje,
 • Pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa,
 • Usavršavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine,
 • Kreiranje i podizanje ekološke svijesti zaposlenih,
 • Preispitivanje rada i preduzimanje korektivnih akcija,
 • Poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vaših klijenata,
 • Pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu.
 • ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine