Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Implementacija HACCP sistema - Crna Gora - Mobes Monte

PREDNOSTI PRIMJENE HACCP SISTEMA

 • Poboljšava kontrolu procesa vezanih za hranu;
 • Redukuje pojave bolesti izazvanih sa hranom;
 • Osigurava snabdijevanje stanovnika zdravstveno sigurnim prehrambenim proizvodima;
 • Omogućuje ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • Stalna predanost preduzeća u kontinualnom samo-ocjenjivanju pa time i samo-poboljšavanju;
 • Omogućava efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • Pomaže kao dokaz pri žalbama i tužbama;
 • Bolja iskorišćenost resursa;
 • Omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • Mjere sledljivosti i bezbjednosti koje smanjuju greške u radu.