Pretražite novosti

 • OPŠTA PITANJA: +382 69 499997

Faze uvodjenja ISO 37001 | Certifikacija standarda ISO 37001

POSTUPAK UVOĐENJA ISO 37001

Faze uvođenja ISO 37001I FAZA - Pripremne aktivnosti

Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtjevima standarda ISO 37001:2016, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema.

  Konsultanti će izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću koja će obuhvatiti:
 • • organizacionu strukturu;
 • • sistematizaciju radnih mjesta;
 • • internu i eksternu dokumentaciju;
 • • analize procesa;
 • • aktivnosti realizacije;
 • • fizičko-tehničko ispitivanja stanja;
 • • način rada menadžmenta;
 • • imenovanje Menadžera za borbu protiv korupcije.
II FAZA: Identifikacija poslovanja

Konsultanti zajedno sa rukovodstvom preduzeća ili Menadžerom za borbu protiv korupcije definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

III FAZA: Definisanje osnovnih zahtjeva ISO 37001
  Konsultanti zajedno sa rukovodstvom preduzeća definišu:
 • • misiju i viziju preduzeća;
 • • politike za borbu protiv korupcije;
 • • zahtjeve koji su primjenljivi;
 • • Javnu Politiku za borbu protiv korupcije.
IV FAZA: Definisanje procesa

Konsultanti zajedno sa vlasnikom preduzeća vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa.

V FAZA: Izrada dokumenata sistema EMS -a
  Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije mora biti dokumentovan i prikladno implementiran. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti ISO 37001:
 • • poslovnik ISO 37001 - opisuje kako organizacija zadovoljava zahtjeve ISO 37001:2016
 • • procedure bezbjednosti informacija - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima
 • • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti
VI FAZA: Implementacija ISO 37001

Usvojena rešenja i dokumenta ISO 37001 se prezentuju na odgovarajući način zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumijevanje ISO 37001.

okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje:

iso 37001 Montenegro
 • .
VII FAZA: Sprovođenje interne provjere
 • • upravljanju dokumentima;
 • • odgovornostima rukovodstva;
 • • definisanju ciljeva i zahtjeva;
 • • analizi rizika;
 • • dokumenti strukture visokog nivoa;
 • • sprovođenju obuke;
 • • upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina);
 • • mjerenju, analizi i poboljšanju;
 • • uputstva iz priloga A.

Interna provjera se vrši sa ciljem da se provjeri stanje poslovnog sistema sa aspekta zahtjeva standarda ISO 37001:2016. Osposobljeni provjerivači, obavljaju jednu ili više internih provjera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije.

Po sprovedenoj internoj provjeri, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mjere, koje su identifikovane na internoj provjeri.

VIII FAZA: Sertifikacija ISO 37001

Sertifikacija ISO 37001:2016 predstavlja provjeru uspostavljenog Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije koje vrši izabrano sertifikaciono tijelo. Prema prikupljenim ponudama preduzeće bira sertifikaciono tijelo, kome se prijavljuje uz pomoć konsultanta. Naš ocjenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj provjeri.

Kontinualno ocenjivanje

Nakon sertifikovanja, ocjenjivač posjećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se ocijenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtjevima ISO 37001:2016.

Održavanje sertifikovanog ISO 37001

Preko naših konsultanata pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije i cijelog poslovnog sistema.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtjev za ponudu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku: